Företagshälsovård

Våra arbetsmiljötjänster ger ditt företag förutsättningar för att minska ohälsa.

I företagets nätverk finns tillgång till beteendevetare, ergonomspecialist och skyddingenjörer. Vi hjälper er med alla intyg och utredningar som behövs på arbetsplatsen inklusive rehabiliteringsärenden.

Med hjälp av våra hälso- och friskvårdstjänster kan du som arbetsgivare förbättra dina anställdas hälsa och dessutom följa upp de individer som befinner sig i riskzonen för sjukskrivning. På så vis bidrar våra tjänster till en ökad lönsamhet för dig och ditt företag.

Våra arbetsmiljötjänster ger ditt företag förutsättningar för att minska ohälsa. Vi erbjuder bland annat stressrådgivning som del av ditt företags arbetsmiljöarbete samt utför de medicinska och tekniska kontroller ni önskar.